Skiss på Parkdalaskolan. Skissen är ritad ovanifrån över skolan och den tillhörande idrottshallen

Naturnära och modern
lärandemiljö

Nya Snäckebacksskolan blir en 4–9-skola där modern pedagogik och genomtänkta, tillgänglighetsanpassade funktioner samspelar med historiska miljöer och grön natur.

Nybyggnationen rymmer välplanerade studieytor, bibliotek och restaurang, samt en aula som är tillgänglig för allmänheten under kvällstid. Den 100 år gamla skoldelen bevaras, men renoveras och anpassas för elevhälsa, specialundervisning och lärarrum. Med stora fönsterpartier som erbjuder utsikt över gröna tak och Snäckebackens stora ekar kommer naturen nära. De fina
utemiljöerna erbjuder möjlighet till varierande aktiviteter för olika årskurser. I anslutning till skolbyggnaden byggs även en ny gymnastikhall. Skolan byggs enligt Miljöbyggnad Silver med tanke på miljö och hållbarhet, både för natur och människor.

Fakta

Årskurs: 4-9
Antal elever: 650-700 elever
Storlek:
8 848 m² lokaler och ca. 16 000 m² gårdsyta
Kök:
Storkök, tillagningskök
Byggstart:
Planerad byggstart våren 2022
Inflyttning:
Augusti 2024
Leverantör:
JSB

Läs mer och se fler bilder och skisser på Ronneby kommuns hemsida Länk till annan webbplats.

Dokument

Här hittar du produktblad och annan tryckt information när det finns.

Kontakt

Byggprojektledare

Unni Johannesson
Telefon: 0457-61 82 13
E-post: unni.johannesson@ronneby.se