Artikeln publicerades 4 juli 2024

Lättare att ta sig fram på Kamrastigen

Nu är del av Kamrastigen i Järnaviks naturreservat omgjord och det är lättare att ta sig fram vid översvämmning. Den är även tillgänglighetanpassad så den inbjuder alla till frilufsliv.

Järnavik

Fotograf Eva Lydin

Ett av Ronneby kommuns arbetslag har gjort omfattande ändringar på Kamrastigen vid Järnaviks naturreservat.
Genom att dämma ett dike kan vissa delar av stigen komma att översvämmas periodvis, men för att ge alla tillgång till området har en spång och en mötesplats för friluftspedagogik byggts. Spången är nu även tillgänglighetsanpassad, vilket innebär att rullstol och barnvagn kan köras hela vägen fram till grillplatsen vid Ettorpsviken.

Den ursprungliga sträckningen av Kamrastigen kan fortfarande användas som skog och serviceväg.

Naturvårds- och friluftslivsinsatserna finansieras av Länsstyrelsen samt kommunala försköningsmedel och arbetet utförs av Ronneby Kommuns arbetsmarknadsprojekt.