Artikeln publicerades 3 mars 2023

Kalkning av sjöar och vattendrag startar 18 mars

Nu är det dags för kalkning av sjöar, bäckar och våtmarker. Arbetet påbörjas i mars och fortsätter sedan under våren.

Det är Movab AB som utför arbetet för kommunens räkning och först ut är helikopterkalkningen. Kalkningen planeras börja i Ronneby kommun lördagen den 18 mars med början i kommunens nordvästra del. Arbetslaget fortsätter sedan söder och österut och är troligen klara onsdagen den 22 mars. För båtkalkningen finns ännu ingen planerad startdag, då detta arbete är beroende av helt isfria sjöar. Datum för båtkalkningen kommer att uppdateras på hemsidan. Totalt kommer ca 430 ton kalk att spridas.

Främst är det kommunens norra delar som berörs, delvis även en bit in i Tingsryds kommun vid Bräkneån. En komplett lista över objekten som ska kalkas finns på ronneby.se Länk till annan webbplats.

Movab AB och dess underentreprenör Laroy Flyg AB har gjort detta arbete många gånger förut och det brukar fungera smidigt. Det allmänheten kan tänka på är bl a:

  • Inte befinna sig ute på sjöarna dessa dagar
  • Det kan bli kortvariga störningar i vägtrafiken på platserna där helikoptern förses med kalk
  • Djurägare bör se till utegående djur som kan bli störda av helikoptern

Kontaktuppgifter
Anna Hinseäng, Förvaltningschef
E-post: anna.hinseang@ronneby.se
Telefon: 0457-61 81 84