Kallinge simhall stänger 23 december 2022 - 10 april 2023

På dagens sammanträde har Kommunstryrelsens arbetsutskott beslutat att stänga Kallinge simhall under perioden 23 december 2022 – 10 april 2023 (påsk) som en energibesparingsåtgärd, säger kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson.


Direkt berörda har fått och kommer att få mer information.