Artikeln publicerades 9 januari 2018

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 §§ 1-6, anslagstid 2018-01-10 - - 2018-02-01

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 1-6, anslagstid 2018-01-10 - - 2018-02-01

Anslag/bevis: socialnämndens arbetsutskott 2018-01-09 § 1-6, anslagstid 2018-01-10 - - 2018-02-01