Anslagstavla

Här publicerar vi kungörelser och anslag/bevis för Ronneby kommun. Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla där justerade protokoll från kommunens olika nämnder anslås.

Då ett protokoll anslås betyder det att det är justerat och att det finns möjlighet att överklaga. Möjlighet att överklaga finns i 21 dagar framåt från den dag då protokollet anslås. Därefter kan beslutet genomföras.

Kungörelser

Anslag/bevis